Gạch Màu Xanh Biển

Gạch Thẻ Ốp Tường Màu Xanh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Trang Trí Mosiac Hình Vẩy Cá Màu Xanh Men Rạn Cao Cấp
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Vảy Cá – vảy Rồng Màu Xanh Biển – Xanh Da Trời
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Vảy Cá Hỗn Hợp 3 Màu Xanh Men Rạn Cao Cấp
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Vảy Cá Màu Xanh Hỗn Hợp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Vuông 10×10 Cm Hỗn Hợp Xanh Biển
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Xanh Biển Ánh Cầu Vồng 7 Màu
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Tổng Hợp 20 Mẫu Gạch Vảy Cá – Vảy Rồng Ốp Tường
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain