Gạch Gốm Thủ Công

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Mã : SGM26
Bề Mặt: Men Nhám
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : AM 003
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : AM 02
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : AM 01
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : BT 02
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : BT 01
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 25
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 24
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 23
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 22
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 20
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 19
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 18
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 17
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 16
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 15
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 14
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 13
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 12
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 11
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 10
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 09
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT 08
Bề Mặt: Men Bóng
Nhãn Hiệu: Cao Cấp
Mã : SGT -05
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT-02
Bề Mặt: Men Bóng

Gạch gốm thủ công được đặt sản xuất theo yêu cầu từng khách hàng về màu sắc và kích thước. Gạch gốm thủ công có 4 kích thước chính là ” 5×20 cm, 6×24 cm, 20×20 cm, 30×30 cm… với bề mặt nhiều màu sắc cổ điển không giống nhau. Gạch gốm thủ công theo theo thiết kế từng khách hàng.