Gạch Gốm Thủ Công

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Gạch gốm thủ công được đặt sản xuất theo yêu cầu từng khách hàng về màu sắc và kích thước. Gạch gốm thủ công có 4 kích thước chính là ” 5×20 cm, 6×24 cm, 20×20 cm, 30×30 cm… với bề mặt nhiều màu sắc cổ điển không giống nhau. Gạch gốm thủ công theo theo thiết kế từng khách hàng.

Mã : SGM26
Bề Mặt: Men Nhám
Mã : AM 003
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : AM 02
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : AM 01
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : BT 02
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : BT 01
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 24
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 23
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 22
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 20
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 19
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 18
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 17
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 16
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 15
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 14
Bề Mặt: Men Bóng Rạn
Mã : SGT 13
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 12
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 11
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 10
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 09
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT 08
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT -05
Bề Mặt: Men Bóng
Mã : SGT-02
Bề Mặt: Men Bóng