Gạch 75x150 Cm - 750x1500 mm

Gạch 750×1500 Màu Xám Vân Đá Bóng Kính
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch 750×1500 Vân Đá màu Xám Bóng Kính
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch 75×150 CM Màu Trắng Vân Đá Đen
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Lát Nền 75×150 Cm Màu Trắng Vân Khói
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain