Gạch Màu Đỏ

Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch 60×120 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Cm Đỏ Vàng Cam Xanh Lá Cây
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Màu Xanh Lá – Màu Hồng- Màu Vàng – Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Hoa Văn Màu Đỏ
 • Bề Mặt:Mờ Láng Mịn
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch Màu Đỏ Cam 75 300
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Mosaic 10×10 Cm Màu Đỏ Tươi
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Hỗn Hợp Nhiều Màu Thủy Tinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Gạch Mosaic Hỗn Hợp Vàng Xanh Đỏ Cổ Điển
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Đỏ Men Bóng
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Nâu Cổ Điển Thủy Tinh
 • Bề Mặt:Định Hình Nổi
 • Chất Liệu:Thủy Tinh