20x20 Cm

Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch Lát Nền Màu Hồng Phấn 2020 Cm
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền Màu Vàng 20×20 Cm
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền Màu Xanh Dương 20×20 Cm
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain