Gạch Màu Xanh Biển

Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch 60×120 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Cm Đỏ Vàng Cam Xanh Lá Cây
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Màu Xanh Lá – Màu Hồng- Màu Vàng – Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Lục Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Truyền Thống Màu
 • Bề Mặt:Mờ Láng Mịn
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch Chiếc Lá Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mosaic Hồ Bơi Lát Nền Cao Cấp Màu Xanh Biển
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lồng Vũ Màu Xanh Men Rạn
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Lục Giác Màu Vàng – Màu Xanh Trắng Xám
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic 10×10 Cm Màu Xanh Biển
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Bi Tròn Màu Xanh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Gạch Mosaic Đèn Lòng Màu Xanh Nước Biển
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Gốm Màu Xanh Hỗn Hợp Ốp Lát Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain