Gạch 80x160 Cm Khổ Lớn

Gạch 80×160 Cm Màu Xám Vân Đá Bóng Kính
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Ấn Độ 80×160 Cm Màu Trắng Bóng Kính
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×160 Cm Ấn Độ Màu Trắng Bóng
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×160 Cm Màu Trắng Vân Khói Ấn Độ
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Lát Nền Vân Đá Xám 80×160 Cm Ấn Độ
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain