Gạch 80x160 Cm Khổ Lớn

Gạch 80×160 Cm Màu Xám Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×160 Cm Trắng Vân Đá
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Ấn Độ 80×160 Cm Màu Trắng Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×160 Cm Ấn Độ Màu Trắng Bóng
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×160 Cm Màu Trắng Vân Khói Ấn Độ
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền Vân Đá Xám 80×160 Cm Ấn Độ
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain