Gạch Màu Xanh Rêu

Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch Mosaic Bi Tròn Men Rạn Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Lá -Xanh Mint – Xanh Đậm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Rêu
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Men Rạn Xanh Rêu Nhạt
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Xanh Rêu Lam Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Vảy Cá Màu Xanh Men Rạn
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain