Gạch Bông Men 20×20 Trang Trí Ô Vuông Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Hình Ô - Màu Xanh
Gạch Ốp Tường 30×30 Men Mờ Màu Đỏ – Màu Hồng – Màu Xám
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Vàng Màu Đen Màu Xanh Màu Trắng Màu Xám đen Màu Hồng Màu Đỏ Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Cam
4 Mẫu Gạch Thẻ Men Rạn 10×30 Trang Trí Ốp Tường Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Đường Rạn Nứt Trang Trí Cổ Điển - Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xanh Dương Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc
Gạch Bông Vân Cổ Điển Màu Xanh Trang Trí
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Xanh Da Trời
Gạch Lục Giác Vân Gỗ Trang Trí Lát Nền
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Giả Gỗ Vân Gỗ - Màu Gỗ vàng
Gạch Bông Vân Cổ Điển Màu Trắng Vân Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Màu Đen Màu Xám đen
Gạch Bông Trang Trí Ốp Tường Vân Cổ Điển
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Màu Xanh Màu Xanh Ngọc
Gạch Lục Giác Bông Men Vân Đá Mài Màu Trắng – Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Đá Mài - Màu Trắng Màu Xám đen
3 Bộ Gạch Lục Giác 3 Màu : Trắng – Đen – Xám – Xanh – vàng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Lộn Xộn - Màu Vàng Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Bông Men Lục Giác Màu Đen Vân Cổ Điển
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Màu Đen
Gạch Lục Giác Bông Men Trơn Màu Vàng – Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xanh Dương
Gạch Lục Giác Xi Măng Màu Trắng – Đen – Xám
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
Trơn Nền 1 Màu Vân Xám Tro - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen