Gạch Màu Xanh Dương

4 Mẫu Gạch Mosaic Men Rạn 10×10 Cm Màu Xanh – Màu Vàng
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch 60×120 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bi Tròn Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Lục Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Gốm Men Rạn Màu Xanh Coban 10×10 Cm
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Gốm Men Rạn Màu Xanh Mực Ốp Lát Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Gốm Mosaic Ốp Lát Hồ Bơi Hỗn Hợp 3 Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Hồ Bơi Màu Xanh Mosaic Thủy Tinh Cao Cấp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Gạch Lát Nền Màu Xanh Dương 20×20 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Vàng – Màu Xanh Trắng Xám
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Men Rạn Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaci Vảy Cá Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic 10×10 Cm Màu Xanh Ngọc Men Rạn
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Gốm Màu Xanh Hỗn Hợp Ốp Lát Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain