Gạch Màu Cam

Gạch 30×60 Cm Lục Giác – Thẻ Trắng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch 60×120 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Cm Đỏ Vàng Cam Xanh Lá Cây
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Màu Xanh Lá – Màu Hồng- Màu Vàng – Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Lục Giác Men
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Hỗn Hợp Nhiều Màu Thủy Tinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Gạch Mosaic Màu Cam 10×10 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Cam Men Bóng
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Vuông Xám Đậm Xám Nhạt
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Ốp Tường Màu Cam 75×300
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Cam Men Mờ Matt
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Thẻ Gốm Men Rạn 10×10 – Gốm Bát Tràng Cao Cấp
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Thẻ Ốp Tường 7,5×15 Cm và 10×20 Cm
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic