Gạch Màu Xanh Mint

Gạch Bông Lục Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Bông Lục Giác Men
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Đũa – Thanh Dài Màu Xanh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Biển Hình Chữ Nhật
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Chữ Nhật
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Lá -Xanh Mint – Xanh Đậm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Men Rạn Hỗn Hợp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Mint Men Bóng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Màu Xanh Ngọc
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Thanh Màu Xanh Biển
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Thanh Que Màu Xanh Mint
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Thẻ Màu Xanh 7.5×30 Cm
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Tổng Hợp 20 Mẫu Gạch Vảy Cá – Vảy Rồng Ốp Tường
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain