6x24 Cm

Gạch Gốm Thẻ Màu Xanh Ngọc
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Gốm Xanh Ngọc Cổ Điển
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Ốp Tường Gốm Thủ Công Màu Xanh Ngọc
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Thẻ Gốm Màu Xanh Biển Cổ Điển
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Thẻ Gốm Màu Xanh Coban Xanh Dương
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Thẻ Gốm Màu Xanh Lá Cây Thủ Công
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Thẻ Gốm Màu Xanh Ngọc
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic