Nhãn Hiệu
Màu Sắc
Kích Thước

Vitto 60x1200

Gạch Lát Nền 60×1200  Màu Trắng Vân Đá men Kim Cương Vitto 3608
  • Bề Mặt:Men Kim Cương
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Vân Đá - Màu Trắng Vitto
Gạch Lát nền 60×1200 Màu Đen Men Kim Cương Vitto 3633
  • Bề Mặt:Men Kim Cương
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Vân Đá - Màu Đen Vitto
Gạch Lát Nền 60×1200 Trắng Vân Đá Men Mờ Vitto 3641
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Vân Đá - Màu Trắng Vitto