Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Màu Sắc
Kích Thước

gạch trang trí 60x60

Gạch Trang Trí  60x60Xám Mờ Vitto 944
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Ô Ghép 20x20 - Màu Xám đen Vitto
Gạch Trang Trí 60×60 Vàng Mờ Vitto 942
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Ô Ghép 20x20 - Màu Vàng Vitto
Gạch Trang Trí 60×60 Vàng Mờ Vitto 941
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Ô Ghép 20x20 - Màu Vàng Vitto
Gạch Trang Trí 60×60 Xanh Vàng Mờ Vitto 946
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Ô Ghép 20x20 - Màu Vàng