Bề Mặt
Kích Thước
Màu Sắc
Chất Liệu
  • Gạch Osp tường 30x60

    Gạch Ốp Tường 30×60 trắng vân khói Vitto 2101 2102 2103
    • Bề Mặt:Men Bóng
    • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
    30x60 Cm VT 2101 2102 2103