Bề Mặt
Màu Sắc
Chất Liệu
Kích Thước

Gạch Osp tường 30x60

Gạch Ốp Tường 30×60 trắng vân khói Vitto 2101 2102 2103
  • Bề Mặt:Men Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Khói - Màu Trắng