Bề Mặt
Màu Sắc
Kích Thước

60x60

Gạch Trang Trí 60×60 Xanh Vàng Mờ Vitto 946
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain ( Bột Đá +...)
Ô Ghép 20x20 - Màu Vàng