Nhãn Hiệu
Màu Sắc
Chất Liệu
Kích Thước

So Sánh Gạch

Gạch Lát Nền 50×50 Màu Vàng Nâu Đất Siêu Bóng Vitto 3710 3707
  • Bề Mặt:Mài Siêu Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Đá Vân Mây - Màu Vàng Vàng Nâu Vitto
Gạch Lát Nền 50×50 Vitto 0587 0583 Màu Trắng Vân Mây Xanh Nhạt
  • Bề Mặt:Men Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Mây - Màu Xanh Vitto
Gạch Lát Nền 60×60 Màu Vàng Nhám – Vitto 0660 0663 0664
  • Bề Mặt:Men Nhám
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Đá - Màu Vàng Vitto