Gạch Mosaic Lục Giác

4 Mẫu Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng – Màu Đen Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm 2x3 Cm MOLUCTD
Gạch Đá Mosaic Lục Giác Màu Trắng Men Mờ 2×3 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
2x3 Cm LG 2x3
Gạch Mosaic Hình Lục Giác Chất Liệu Vỏ Sò
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Vỏ Sò
Lục Giác Cm VC1
Gạch Mosaic Hình Thoi Lục Giác Màu Đen Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
KH 02
Gạch Mosaic Hình Thoi Lục Giác Màu Trắng Ốp Bếp Phòng Tắm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
KH 03
Gạch Mosaic Lục Giác Gốm Cao Cấp Màu Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
Lục Giác Cm VC 01
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng – Màu Xám – Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
2x3 Cm SGM MS
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Bông Lục Giác Màu Đen
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
2x3 Cm LG BONG TD
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Đen Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
2x3 Cm LG23
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Hoa Văn Màu Đen
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
LUCGIAC BONG
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Vân Khói Ốp Tường
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm HD 51101
Gạch Mosaic Lục Giác màu Xám Đen Vân Đá Ốp Phòng Tắm Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm AZ15
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Xám Men Mờ Matt Ốp Lát Phòng Tắm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm AZ13
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Xám Vân Đá Men Mờ Matt Ốp Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm AZ14
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Xám Xanh Vân Đá Ốp Lát Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
5x6 Cm AZ12
Gạch Mosaic Trang Trí Lục Giác Màu trắng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
2x3 Cm VC02
Gạch Mosaic Vỏ Sò Hình Lục Giác
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Vỏ Sò
Lục Giác Cm VC 02

Gạch Mosaic lục giác gốm men ốp lát phòng tắm – phòng vệ sinh

Kích thước gạch mosaic lục giác có 2 loại:

 1. Kích thước 2×3 cm
 2. Kích thước 5×6 cm

Bề mặt gạch mosaic gốm lục giác

 1. Men bóng
 2. Men mờ – matt
 3. Men rạn cao cấp
Xem thêm nội dung
Rút gọn nội dung