BỘ LỌC GIÁ THEO KÍCH THƯỚC

Gạch Mosaic

9 Mẫu Gạch Mosaic Thủy Tinh Màu Đỏ- Màu Xanh- Màu Vàng- Màu Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Hình Ô Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Đen Màu Xanh Màu Xanh Lá Vàng Nâu Màu Hồng
Gạch Mosaic Gốm Trang Trí Màu Trắng Vân Khói Mờ Stark SD48126
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Vân Khói - Màu Trắng
Gạch Mosaic Gốm Viên Bi Tròn Màu Trắng – Màu Đen – Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
Stark
Trơn - Màu Đen Màu Trắng Màu Xanh Ngọc
Gạch Mosaic Hồ Bơi Màu Trắng Đen Vàng Xanh Nâu
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Trơn Hình Ô - Màu Vàng Màu Đen Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Trắng Màu Xám đen Vàng Nâu Màu Xanh Biển
Gạch Mosaic Hồ Bơi Màu Xanh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Trơn Hình Ô - Màu Xanh Biển
Gạch Mosaic Lục Giác Gốm Cao Cấp Màu Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Đen
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng – Màu Xám – Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Vân Đá Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng Màu Xám đen Màu Xanh Dương
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Hoa Văn Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng
Gạch Mosaic Men Rạn Sử Dụng Làm Hồ Bơi Cao Cấp
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Đường Rạn Nứt - Màu Trắng Màu Xanh Dương Xanh Da Trời
Gạch Mosaic Thủy Tinh Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Hình Ô Lộn Xộn - Màu Vàng Màu Đen Màu Xanh Lá Màu Xanh Biển Xanh Da Trời

Gạch Mosaic Thủy Tinh Hồ Bơi

280,000 
5x5 Cm BOIG71
Gạch Mosaic Thủy Tinh Màu Xanh Trong Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Hình Ô Nền 1 Màu Tự Chọn Màu - Màu Xanh Màu Xanh Biển Xanh Da Trời
Gạch Mosaic Trang Trí Lục Giác Màu trắng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Trơn Hình Ô Nền 1 Màu - Màu Trắng
Gạch Mosaic Trang Trí Rạn Nứt
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Hình Ô - Màu Trắng Màu Xanh Biển
Gạch Mosaic Vẩy Cá Màu Xanh Ốp Tường – Gốm Rạn Cao Cấp
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xanh Dương Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc
Gạch Mosiac Gốm Rạn Men Cao Cấp Tự Chọn Nhiều Màu
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Tự Chọn Màu - Màu Vàng Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Trắng Màu Hồng Màu Đỏ Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc Màu Bạc
Gạch Mosiac Kiếng Vàng Ốp Tường Nhập Khẩu Cao Cấp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Nhập Khẩu
Ô Trang Trí - Màu Vàng
Gạch Thẻ Hình Vẩy Cá Màu Xanh Men Rạn
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Nền 1 Màu - Màu Xanh Ngọc
Giá Gạch Mosaic – Gạch Hồ Bơi – Bể Cá – Ốp Trụ Cao Cấp
 • Bề Mặt:Rạn Nứt
 • Chất Liệu:Thủy Tinh
Trung Quốc
Trơn - Màu Vàng Màu Đen Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xám đen Màu Xanh Dương Vàng Nâu Màu Hồng Màu Đỏ Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc