Gạch Lục Giác Màu Sắc

Gạch 30×60 Cm Lục Giác – Thẻ Trắng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Bông Lục Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác 20×23 Màu Trắng Đen
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác 3 Màu Trắng Xám Đen Vân Đá Mài
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác 3 Màu Xám Tro Màu Trắng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác 3D Màu Xanh Đen Vàng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác 4 Màu Hình Tam Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Bông Men Trơn Màu Vàng – Màu Xanh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Giả Xi Măng Bê Tông 20×23 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Lát Nền Màu Xám Tro 20×23 Cm Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Đen Tia Trắng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Đen Vân Đá Mài
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Hồng – Màu Trắng – Màu Xám
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Hồng Bông Men Ốp Tường Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Nâu Cà Phê
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain