Gạch Lục Giác Trang Trí

24 Mẫu Gạch Lục Giác 2019 Trang Trí Ốp Tường -Lát Nền
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Trung Quốc
Trơn Vân Kem Hình Lá Cây Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen Màu Đỏ
3 Bộ Gạch Lục Giác 3 Màu : Trắng – Đen – Xám – Xanh – vàng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Lộn Xộn - Màu Vàng Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
9 Mẫu Gạch Lục Giác Ốp Tường – Lát Sàn Gạch Đá Trang Trí
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Trung Quốc
Vân Kem Hình Lá Cây Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Xám đen Vàng Nâu Xanh Da Trời
Gạch Bông Men Lục Giác Màu Đen Vân Cổ Điển
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Màu Đen
Gạch Đá Mosaic Lục Giác Màu Trắng Men Mờ 2×3 Cm
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng
Gạch Lục Gác Trang Trí Ốp Tường 2019 Nhập Khẩu Trung Quốc
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Trung Quốc
Trơn Hình Lá Cây Nền 1 Màu Ô Trang Trí - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giá Ốp Tường Màu Vàng – Màu Đỏ- Màu Xám – Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Trung Quốc
Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Đen Màu Xám đen Màu Đỏ
Gạch Lục Giác 3 Màu Xám Tro Màu Trắng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Vân Đá Xám Nền 1 Màu Vân XI Măng - Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác 3 Tia – Trắng Đen Xám Ốp Tường Lát Nền
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Nền 1 Màu - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Bông Men Ốp Tường Màu Xám Đen Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Ô Trang Trí Lộn Xộn - Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Bông Men Trơn Màu Vàng – Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xanh Dương
Gạch Lục Giác Bông Men Vân Đá Mài Màu Trắng – Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Đá Mài - Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Bông Xi Măng Hỗn Hợp Nhiều Màu Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
- Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xám đen Màu Xanh Dương Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc
Gạch Lục Giác Đá Màu Xanh – Màu Đỏ – Màu Vàng- Màu Trắng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Xanh Lá Màu Trắng Màu Đỏ Xanh Da Trời
Gạch Lục Giác Kết Hợp Màu Xám – Màu Đen – Màu Trắng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Nền 1 Màu - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Lác Nền – Ốp Tường Trang Trí Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trang Trí Cổ Điển - Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Lát Nền Màu Xám Tro 20×23 Cm Giá Rẻ
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Vân Đá - Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Màu Hồng Nhạt Men Mờ Lát Nền – Ốp Tường
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn Nền 1 Màu - Màu Xám đen Màu Hồng
Gạch Lục Giác Màu Trắng Đen Trang Trí
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Hình Lá Cây Lộn Xộn - Màu Đen Màu Trắng
Gạch Lục Giác Màu Xám Ghi – màu Xi Măng – Màu Vàng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Vân Mây Vân Đá Xám - Màu Vàng Màu Xám đen Vàng Nâu
Gạch Lục Giác Màu Xám Tro – Xám Nghi – Vân Xi Măng 52×60 Cm
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Vân Đá Xám Vân XI Măng Vân Xám Tro - Màu Xám đen
Gạch Lục Giác men Ốp Tường Màu Xanh Vàng Trắng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Trơn - Màu Vàng Màu Xanh Màu Xanh Lá Màu Xanh Dương Màu Xanh Biển Xanh Da Trời Màu Xanh Ngọc
Gạch Lục Giác Trắng Ốp Bếp – Ốp Tường Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Vân Khói - Màu Trắng
Gạch Lục Giác Trang Trí Hình Mặt Nạ Người
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
- Vàng Nâu Màu Đỏ
Gạch Lục Giác trang Trí Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Đen
Gạch Lục Giác Vân Gỗ Trang Trí Lát Nền
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Giả Gỗ Vân Gỗ - Màu Gỗ vàng
Gạch Lục Giác Xi Măng 20×23 cm Màu Xám Trắng Lát Nền
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
Trang Trí Cổ Điển - Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Xi Măng Hình Đồng Tiền Màu Trắng Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
Ô Trang Trí Vân XI Măng - Màu Đen Màu Trắng
Gạch Lục Giác Xi Măng Lát Nền 3 Màu Đen – Màu Xám – Màu trắng
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
Trơn Nền 1 Màu - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Lục Giác Xi Măng Màu Trắng – Đen – Xám
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Trong Nước
Trơn Nền 1 Màu Vân Xám Tro - Màu Đen Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Mosaic Lục Giác Gốm Cao Cấp Màu Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Đen
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng – Màu Xám – Màu Xanh Dương
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Vân Đá Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng Màu Xám đen Màu Xanh Dương
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Bông Lục Giác Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Trơn Nền 1 Màu - Màu Đen Màu Trắng
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Đen Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Trơn Nền 1 Màu - Màu Đen Màu Trắng
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Hoa Văn Màu Đen
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng Vân Khói Ốp Tường
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Vân Khói - Màu Trắng

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào đã xem!

gạch lục giác ốp tường – lát nền – trang trí

được sử dụng phổ biến hiện nay trong phòng cách thiết kế phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp với những không gian nhỏ hẹp.

Gạch lục giác có nhiều chất liệu như: pocerplain, ceramic, đá cẩm thạch, xi măng, đá nhân tạo,…

Màu sắc có rất nhiều nhưng mẫu màu được sử dụng phổ biến như: màu đen, màu xám, màu xám nhạt, màu vàng,…

Gạch lục giác trang trí

Vài năm gần đây, gạch lục giác trang trí đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong trang trí nội thất. Loại gạch này góp phần làm tăng tính thẩm mỹ cho thiết kế, đặc biệt hơn mẫu mã của gạch lục giác trang trí vô cùng đa dạng. Đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Gạch lục giác trang trí làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, thường sử dụng nhất là gạch đá – Pocerlain và và chất liệu gốm. Kích thước của gạch lục giác không quá lớn. Nếu trong thiết kế sử dụng gạch đá Pocerlain thì kích thước viên gạch tầm 20×23 cm. Còn nếu sử dụng loại gach gốm, thì hiện nay trên thị trường có 2 loại kích thước chính:

 • Kích thước viên lớn: 4,8 cm.
 • Kích thước viên nhỏ: 2,5 cm.

Hiện nay, gạch lục giác trang trí được sử dụng nhiều trong nhà ở hiện đại một phần vì màu sắc của nó sang trọng và tinh tế. Thêm vào đó, họa tiết của gạch lục giác vô cùng nhiều, từ những loại gạch trơn, 1 màu đến những loại mang họa tiết hình lá cây,…

Một số ưu điểm của gạch lục giác trang trí:

 • Chống chịu tốt với điều kiện môi trường
 • Chịu được lực cao
 • Dễ dàng lau chùi, bảo quản,…

Gạch lục giác trang trí có thể sử dụng trong các không gian có phong cách khác nhau. Từ phong cách hiện đại đến những khoảng không gian mang hơi hướng hoài cổ. Loại gạch này được sử dụng nhiều khu phòng bếp, phòng khách,…Và với những không gian chật hẹp, thiếu anh sáng, gạch lục giác sẽ phát huy tác dụng, tính thẩm mỹ nếu kết hợp với một số loại gạch khác như gạch mosaic, hay gạch giả gỗ.

Đa số gạch lục giác trang trí đều có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng chất lượng vo cùng tốt và giá thành phải chăng. Loại gạch lục giác 20×23 cm có giá từ 345,000 đến 380,000 VNĐ. Còn gạch lục giác làm bằng gốm có giá khoảng 640,000 VNĐ.