Gạch Mosaic Gốm Màu

4 Mẫu Gạch Mosaic Gốm Ốp Tường Màu Trắng Đen Xám 4.8×4.8Cm
  • Bề Mặt:Men Bóng
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mosaic Hồ Bơi Lát Nền Cao Cấp Màu Xanh Biển
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Gốm Màu Xam Men Mờ
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosiac Gốm Rạn Men Cao Cấp Tự Chọn Nhiều Màu
  • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
  • Chất Liệu:Gốm