Gạch Mosaic Gốm Màu

4 Mẫu Gạch Mosaic Gốm Ốp Tường Màu Trắng Đen Xám 4.8×4.8Cm
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
5x5 Cm MOB
Gạch Đá Mosaic Hồ Bơi Lát Nền Cao Cấp Màu Xanh Biển
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
5x5 Cm MB301
Gạch Đá Mosaic Trang Trí Hồ Bơi Màu Xanh Cao Cấp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
5x5 Cm DA HB
Gạch Đá Mosaic Trang Trí Vân Màu Xám – Trắng Vân Khói
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
5x5 Cm MOSAIC DA
Gạch Đá Ốp Tường 10×10 Cm Màu Hồng Nhạt Men Mờ Mosaic
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
10x10 Cm 10IN3
Gạch Đá Ốp Tường 10×10 Cm Màu Xanh Rêu Men Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
10x10 Cm 10inmo
Gạch Gốm Mosaic Màu Xanh Biển 10×10 Cm Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
10x10 Cm 10DT
Gạch Gốm Mosaic Màu Xanh Lá Cây Ốp bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
10x10 Cm 10XANH
Gạch Mosaic Gốm Màu Hồng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
3.2x14.5 Cm GM 01
Gạch Mosaic Gốm Màu Hồng 4.5×9 Cm Ốp Lát Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
4.5x9 Cm AZ02
Gạch Mosaic Gốm Màu Hồng Ốp Tường Phòng Vệ Sinh – Ốp Bếp
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
5x5 Cm ST HO
Gạch Mosaic Gốm Màu Xam Men Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Nhập Khẩu
4.8x4.8 Cm GO 01
Gạch Mosaic Gốm Màu Xanh Mực Men Bóng Ốp Lát Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
4.8x4.8 Cm M02
Gạch Mosaic Gốm Màu Xanh Nước Biển Hỗn Hợp Ốp Lát Hồ Bơi
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
4.8x4.8 Cm AZ05
Gạch Mosaic Gốm Màu Xanh Trắng Hỗn Hợp Ốp Lát Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
4.8x4.8 Cm AZ06
gạch Mosaic Gốm Mày Xanh Da Trời Men Mờ Ốp Lát Phòng Tắm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
4.8x4.8 Cm M01
Gạch Mosaic Gốm Ốp Lát Hồ Bơi Màu Xanh – Cam – Hồng – Đen
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
4.8x4.8 Cm AZ01
Gạch Mosaic Gốm Trang Trí Màu Trắng Vân Khói Mờ Stark SD48126
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
5x5 Cm SD48126