BỘ LỌC GIÁ THEO KÍCH THƯỚC
Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Chất Liệu
Khoản giá

Lục Giác

Gạch Mosaic Lục Giác Gốm Cao Cấp Màu Đen
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Trơn - Màu Đen
Gạch Mosaic Lục Giác Màu Trắng – Màu Xám – Màu Xanh Dương
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Stark
Vân Đá Trơn Nền 1 Màu - Màu Trắng Màu Xám đen Màu Xanh Dương
Gạch Mosaic Trang Trí Lục Giác Màu trắng
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Gốm
Nhập Khẩu
Trơn Hình Ô Nền 1 Màu - Màu Trắng