Bề Mặt
Màu Sắc
Nhãn Hiệu
Chất Liệu
 • Bi Tròn

  Gạch Mosaic Tròn – Bi Tròn Vỏ Sò
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Vỏ Sò
  Trong Nước
  Bi Tròn Cm VC 03