Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Màu Sắc
Chất Liệu

7,5 X 15

Gạch Thẻ Ốp Tường Màu Đen Chữ Nhật – Hình Vuông
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Trơn - Màu Đen Nhập Khẩu
Gạch Thẻ Ốp Tường Trang Trí Màu Trắng  Hình Chữ Nhật – Hình Vuông
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Trơn - Màu Trắng Nhập Khẩu