Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Màu Sắc
Chất Liệu

40x40

Gạch Lát Sàn 40×40 Đá Màu Trắng Bề Mặt Nhám Kim Phong
  • Bề Mặt:Men Nhám
  • Chất Liệu:Granite
Kim Phong
Tự Nhiên -
Gạch Lát Sàn 40×40 Màu Xám Đen Bề Mặt Nhám
  • Bề Mặt:Men Nhám
  • Chất Liệu:Granite
Kim Phong
Tự Nhiên - Màu Xám đen