Nhãn Hiệu
Chất Liệu

30x80

Gạch Lát Nền 30×80 Màu Trắng Xanh Biển Vitto 2611 2612 2613
 • Bề Mặt:Mài Siêu Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Vân Mây Trơn Nền 1 Màu - Màu Xanh Màu Trắng
Gạch Ốp Tường 30×80 Màu Trắng Nâu – Vitto 2654 2655 2656
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Giả Gỗ Vân Gỗ Hình Lá Cây Nền 1 Màu - Màu Trắng Vàng Nâu
Gạch Ốp Tường 30×80 Màu Trắng Xám Vitto 2604 2605 2606
 • Bề Mặt:Mài Siêu Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Trơn Vân Kem Thanh Ngang - Màu Xanh Màu Trắng Màu Xám đen
Gạch Ốp Tường 30×80 Màu Vàng Kem Trơn Bóng Vitto 2602 2603 2604
 • Bề Mặt:Mài Siêu Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Vân Mây Trơn - Màu Vàng
Gạch Ốp Tường 30×80 Màu Vàng Trắng Vitto 2651 2652 2653
 • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Trơn - Màu Vàng Màu Trắng
Gạch Ốp Tường 30×80 Màu Vàng Trơn Vitto 2607 2608 2609
 • Bề Mặt:Mài Siêu Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Vitto
Trơn Hình Lá Cây Nền 1 Màu - Màu Vàng