Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Màu Sắc
Chất Liệu

30x45

Gạch Ốp Tường 30×45 Màu Trắng Vitto 1506 6080 6082 6084 6086
  • Bề Mặt:Men Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Nền 1 Màu - Màu Vàng Màu Trắng Vitto