Bề Mặt
Màu Sắc
Nhãn Hiệu
Chất Liệu
 • 29x29

  Gạch Bông Gió Trắng Mỹ Thuật Xi Măng Chắn Mưa
  • Bề Mặt:Tự Nhiên
  • Chất Liệu:Xi Măng
  Trong Nước
  19x19 Cm 29x29 Cm SGM BÔNG