Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Chất Liệu

25x40

Gạch Ốp Tường 25×40 Giá Rẻ Màu Trắng Prime 9213
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Đá - Màu Xanh Lá Màu Trắng Prime
Gạch Ốp Tường 25×40 Giá Rẻ Prime 9219 Viền  9218 Thân
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Khói - Màu Xanh Lá Màu Trắng Prime
Gạch Ốp Tường 25×40 Trắng Vân Xanh Giá Rẻ Prime  1405
  • Bề Mặt:Men Bóng
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Mây - Màu Xanh