Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Chất Liệu

15x60

Gạch Lát Nền 15×60 Vân Giả Gỗ Vitto 3681 3651 3652 3653
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Ceramic (Gạch Men)
Vân Gỗ - Màu Đen Màu Gỗ vàng Màu Xám đen Vàng Nâu Màu Đỏ Vitto