Bề Mặt
Màu Sắc
Nhãn Hiệu
Chất Liệu
 • 10x60

  Gạch Len Tường 10×60 Cm Vân Đá
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
  Nhập Khẩu
  10x60 Cm VI 10
  Gạch Len Tường 10×60 Cm Vân Gỗ
  • Bề Mặt:Men Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
  Nhập Khẩu
  10x60 Cm VI 11