Gạch Thẻ Hình Chữ Nhật

10 Mẫu Gạch Thẻ Ốp Tường Màu Hồng Nhạt – Hồng Phấn
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
4 Mẫu Gạch Thẻ Men Rạn 10×30 Trang Trí Ốp Tường Màu Xanh
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch 30×60 Cm Lục Giác – Thẻ Trắng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Màu Xanh Lá Cây Men Mờ 7.5×30 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Màu Xanh Men Rạn Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Ốp Tường Màu Cam 75×300
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Đỏ Đô 75×300
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Hồng 7.5×30 Cm Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Ốp Tường Màu Xanh Lá Mạ 75×300
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Xanh Ngọc Bích 7.5×15 Cm Bóng Vát Cạnh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Xanh Ngọc Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Màu Xanh Ốp Bếp – Phòng Vệ Sinh
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Thẻ 10×20 Màu Vàng Đồng Bóng Ốp Tường Cao Cấp
 • Bề Mặt:Nhũ Vàng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Thẻ 6,8×28 Cm Màu Xanh Ngọc
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Thẻ 68×280 Màu Xanh Ngọc – Xanh Dương
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic