Gạch 30x60 Men Mờ

Gạch Ốp Tường 30×60 Vàng Mờ Vitto 0459 0406 0463
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường 30×60 Vàng Mờ Vitto 2037 2038 2039
  • Bề Mặt:Nhám
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường 30×60 Màu Xám Vitto 2084 2085 2086 Men Mờ
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Ốp Tường Vitto 30×60 Màu Vàng 2088 2089 2087
  • Bề Mặt:Nhám
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic