Gạch 30x60 Men Mờ

Gạch 30×60 Vân Đá Mài Men Mờ
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Ốp Tường 30×60 Vàng Mờ Vitto 0459 0406 0463
  • Bề Mặt:Matt (Mờ)
  • Chất Liệu:Ceramic