Gạch Màu Vàng

4 Mẫu Gạch Mosaic Men Rạn 10×10 Cm Màu Xanh – Màu Vàng
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Đá Mosaci Tự Nhiên Thanh Màu Vàng
 • Bề Mặt:Mài Hone ( mờ)
 • Chất Liệu:Đá Tự Nhiên
Đá Mosaic Đá Tự Nhiên Hình Bát Giác
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Đá Tự Nhiên
Đá Mosaic Đá Tự Nhiên Hình Lục Giác Tổ Ong
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Đá Tự Nhiên
Đá Mosaic Đá Tự Nhiên Hình Vuông
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Đá Tự Nhiên
Đá Mosaic Hình Chiếc Là Vàng Trắng Marble
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Đá Tự Nhiên
Gạch 20×20 Cm Màu Xanh Màu Đỏ Màu Cam
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Xi Măng
Gạch 60×60 Cm Đỏ Vàng Cam Xanh Lá Cây
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 60×60 Màu Xanh Lá – Màu Hồng- Màu Vàng – Màu Cam
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 75×300 Màu Vàng
 • Bề Mặt:Men Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Chỉ Vàng 2×30 Cm
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Ceramic
Gạch Đũa Màu Vàng Bóng
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Gốm Mosaic Hình vảy Cá Ốp Bếp Màu Vàng Men Rạn
 • Bề Mặt:Men Bóng Rạn
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền Màu Vàng 20×20 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lục Giác Màu Vàng – Màu Xanh Trắng Xám
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic 10×10 Cm Màu Vàng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Mosaic Chất Liệu Vỏ Sò Trang Trí
 • Bề Mặt:Bóng
 • Chất Liệu:Vỏ Trai