Gạch Giả Gỗ 60x60 Cm

Gạch Lát Nền Vitto 60×60 0682 Men Gỗ Sọc Vàng Nhám
  • Bề Mặt:Nhám
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Lát Nền Vitto 60×60 0976 Men Gỗ Vàng Nhám
  • Bề Mặt:Nhám
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic
Gạch Vitto 60×60 0680 Men Gỗ Tự Nhiên Nhám
  • Bề Mặt:Nhám
  • Chất Liệu:Gạch Men -Ceramic