Gạch 80x80 Đá Mờ Nhám

Gạch 800×800 Đá Mờ Vân Xi Măng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Đá Mờ Màu Xám Nhạt Kis 8007A
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Đá Mờ Xi Măng Prime 8714
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Vân Đá Màu Vàng Mờ Kis 8007A
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Đá Mờ Giả Bê Tông Kis 8046B
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Đá Mờ Màu Xám Nhạt
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Giả Vân Xi Măng Prime 8715
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8902 Màu Vàng kem Đá Men Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8903 Men Mờ Màu Xám Tro Vân Đá
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Vitto 4051 Màu Xám Vân Đá Nhám Suggar
 • Bề Mặt:Nhám
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ 80×80 Cm Màu Vàng Kem
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ 80×80 Cm Màu Xám Xi Măng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ Giả Xi Măng 800×800 TTC 88032
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ Vàng Kem Nhạt 80×80 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Giả Bê Tông 80×80 Cm Giá Rẻ TTC 88303
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Giả Vân Bê Tông Men Mờ 80×80 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Giả Vân Xi Măng Men Mờ 80×80 Cm
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×80 Cm Giả Xi Măng Prime 8713
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×80 Cm Màu Xám Tro Giá Rẻ TTC 88301
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×80 Cm Vân Đá Màu Vàng Men Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×80 Đá Mờ Màu Vàng Nâu
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 80×80 Màu Đen Sugar Nhám Vitto 4058
 • Bề Mặt:Nhám
 • Chất Liệu:Pocerlain

Gạch lát nền 800×800 mm đá mờ cao cấp với vân màu xám giả bê tông, giả xi măng, hoặc màu xám tro, màu vàng vân đá cao cấp của nhiều thương hiệu sản xuất trong nước như: Prime, Viglacera, TTC, Ý Mỹ, Đồng Tâm, Catalan, Á Mỹ, ,,

Xem thêm nội dung
Rút gọn nội dung