Gạch 80x80 Cm

Gạch 800×800 Đá Mờ Vân Xi Măng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Catalan 8032 Màu Đen Cam Tia Sét – Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Catalan 8053 Màu Vàng Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Catalan 8059 Màu Trắng Vân Khói Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Catalan 8082 Vi Tính – Gạch Đá Bóng Kính Màu Vàng Nâu
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Đá Mờ Màu Xám Nhạt Kis 8007A
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Đá Mờ Xi Măng Prime 8714
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Màu Đen Bóng
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Cm Vân Đá Màu Vàng Mờ Kis 8007A
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Đá Mờ Giả Bê Tông Kis 8046B
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Đá Mờ Màu Xám Nhạt
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Giả Vân Xi Măng Prime 8715
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8700 Màu Xám Nhạt Vân Mây Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8856 Màu Vàng Nâu Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8902 Màu Vàng kem Đá Men Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8903 Men Mờ Màu Xám Tro Vân Đá
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Prime 8972 Màu Vàng Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Vitto 4003 Màu Đen Tía Trắng Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Vitto 4007 – Màu Nâu Vân Đá Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 80×80 Vitto 4051 Màu Xám Vân Đá Nhám Suggar
 • Bề Mặt:Nhám
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ 80×80 Cm Màu Vàng Kem
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ 80×80 Cm Màu Xám Xi Măng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Đá Mờ Giả Xi Măng 800×800 TTC 88032
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain