Gạch 40x80 Cm Bóng

Gạch 40×80 Cm Bóng Kính Vân Đá Màu Xám Đen Apodio 48807
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 Cm Đá Bóng Kinh Màu Nâu Apodio 48805
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 CM Đá Bóng Kính Vân Đá Màu Vàng Apodio 48812
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 Cm Màu Trắng Vân Khói Apodio 48868
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Ốp Tường 40×80 Đá Bóng Kính Apodio 48910
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Pocerlain