Gạch 40x80 Cm

Gạch 40×80 Cm Bóng Kính Vân Đá Màu Xám Đen Apodio 48807
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 Cm Đá Bóng Kinh Màu Nâu Apodio 48805
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 CM Đá Bóng Kính Vân Đá Màu Vàng Apodio 48812
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 Cm Đá Mờ Giả Xi Măng
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 40×80 Cm Màu Trắng Vân Khói Apodio 48868
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Giả Vân Xi măng 40×80 CM Đá Mờ
 • Bề Mặt:Matt (Mờ)
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Ốp Tường 40×80 Đá Bóng Kính Apodio 48910
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain