Gạch 120x120 Cm - 1.2mx1.2m

Gạch 120×120 Cm Vân Đá Cẩm Thạch Vàng Trung Quốc
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain
Gạch Lát Nền 120×120 Cm Màu Trắng Vân Khói Trung Quốc
  • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
  • Chất Liệu:Gạch Đá - Pocerlain