Gạch 120x120 Cm - 1.2mx1.2m

Gạch 1.2×1.2 Mét Vân Đá Xám Bóng Kính
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 120×120 Cm Cẩm Thạch Vân Đá
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 120×120 Cm Vân Đá Cẩm Thạch Vàng Trung Quốc
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 120×120 Cm Vân Đá Trắng Cẩn Thạch
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 120×120 Cm Vân Đá Vàng Cẩm Thạch
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch 120×120 Cm Vân Đá Xám
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 120×120 Cm Màu Trắng Vân Khói Trung Quốc
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain
Gạch Lát Nền 120×120 Cm Vân Đá Trắng Xám
 • Bề Mặt:Bóng Kính Toàn Phần
 • Chất Liệu:Pocerlain