Nhãn Hiệu
Bề Mặt
Kích Thước

Gốm

Gạch Mosaic Lục Giác Gốm Cao Cấp Màu Đen
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Gốm
Trơn - Màu Đen Nhập Khẩu
Gạch Mosaic Trang Trí Lục Giác Màu trắng
  • Bề Mặt:Bóng
  • Chất Liệu:Gốm
Trơn Hình Ô Nền 1 Màu - Màu Trắng Nhập Khẩu
Gạch Mosaic Trang Trí Rạn Nứt
  • Bề Mặt:Rạn Nứt
  • Chất Liệu:Gốm
Hình Ô - Màu Trắng Màu Xanh Biển Nhập Khẩu